Make your own free website on Tripod.com

POŠALJI SASTAV

,,Čitajuci dobre pisce, dešavaju se pred nama čuda" (Andrić)

Duhovnost srpskog naroda se vekovima borila perom i mačem

Moj doživljaj pesme Početak pesme [kratak tekst]

Čekajući Godoa

Odnos čoveka i sveta u Beketovom ,,Godou''

Nostalgija Ljube Šampiona u romanu ,,Kada su cvetale tikve''

Kada su cvetale tikve