Make your own free website on Tripod.com

POŠALJI SASTAV

Impresije koje je na mene ostavilo jedno umetničko delo [Bezdno od Svetlane Velmar-Janković]

Prriprema za sastav na temu ,,ljubav''

Koštana

Na Drini ćuprija [nabacani pasusi, opis likova]

Bora Stanković [,,Nečista krv'' i ,,Koštana'']

Aleksa Šantić

Seobe